Cogito ...

Vejšplechty studenta teologie.

rubrika Poznamenání


Jsme všichni online?

V současné době jsme postaveni do situace, kterou jsme si nedovedli představit. Velká část aktivit Církve je odsunuta jaksi "na virtuální rovinu". A je dobře, že dokážeme nějak fungovat i v těchto podmínkách. Ale náš momentálně omezený "záběr" má…

Před rokem

V minulém roce zemřelo postupně několik lidí, příbuzných či známých, kterých jsem si vážil a kteři mi zůstanou v paměti.

Fara osiřelá

Před několika lety jsem tu věnoval krátkou písemnou vzpomínku Mons. Josefu Stejskalovi, arciděkanovi z Horní Police u České Lípy. Uplynulo pár let, a je třeba říci, že hornopolická fara před několika dny osiřela definitivně.

Ve stínu Schallerově

Marian Schaller, OSB bývá vnímán jako nejvýznamnější protagonista liturgického hnutí u nás a jistě právem. Ovšem nezapomínejme na ty, kdo se v tomto hnutí angažovali rovněž, a to ještě před ním.

Mikroúvaha k 11. červenci

V tomto týdnu jsme oslavili ve středu patriarchu mnišství na křesťanském západě, svatého Benedikta z Nursie. Ač časově vzdálen, může být právě on velmi inspirativní i v dnešní době.

Výroční sebereflexe

Včera si tu na Signálech jeden Bohu známý člověk připomínal výroční den své konverze. Docela se to sešlo s mými výročími.

Pozůstalá schématičnost

Nerad recenzuji filmy, a ani toto by neměla být recenze. Snad jen poznámka k viděnému.

Málo známá epizoda z jednoho života

Na internetové televizi Stream existuje pořad, který se jmenuje Krvavá léta a mapuje, mírně řečeno, nelehké časy naší ještě nedávné historie. Dnes byl publikován díl o událostech v Habartově (tehdy Habersbirku) na podzim r. 1938, ovšem nebyla…

Ticho po Velkém pátku

Hrst myšlenek na Bílou sobotu.

Svatí Nenápadní

Mám rád nenápadné svaté. Dnešního dne si jednoho takového Svatého Nenápadného připomínáme. Svatého Gerasima Jordánského. Kromě nenápadnosti se o něm traduje půvabná legenda, v níž figuruje lev.

Za panem docentem Medem

Tož zemřel další člověk, kterého jsem si velice vážil.

Trojsvátek

Slavíme dnes slavnost Zjevení Páně. Ale jde jen o klanění tří králů narozenému Spasiteli?

Doba poprašková

Mám rád zimní měsíce. Se vším, co k nim patří.

Zapomenuté hřbitovy

Možná malá inspirace na následující dušičkové dny.

Přínos nenápadný

Co vlastně přinesla taková katolická církev našemu národu? Troufl bych si k oněm přínosům přidat jeden, který je takový nenápadný.

Řeholník versus mnich

Jaký je vlastně rozdíl mezi mnichem a řeholníkem? Jsou to synonyma? Pro řadu lidí jistě ano. Ovšem, dojmy a pojmy jsou dvě různé věci.

Pár poznámek ...

... z postní duchovní obnovy. Vedl ji kněz, řeholník Společnosti Božího slova (verbistů) v sobotu 18. března 2017 v jedné z farností diecéze, o níž se říká (tak trochu z tradice), že je kamenolomem. Jedná se jen o pár nesystematických poznámek.…

Jedno výročí a co kolem něj jest ...

Dnes máme 3. adventní neděli, 11. prosinec. Před 67 lety byl také 11. prosinec a také 3. adventní neděle. A v jedné malé vesničce poblíž Světlé nad Sázavou se pohnul v kostele kříž.

Proto snaž se každý

... abys Krista znal. - slova z jedné ze slok písně "V čem je základ věčné spásy zjevil lidem Kristus sám", která se zpívala v dnešních rorátech. Tedy alespoň tam, kde používají rorátníky Dobroslava Orla, a tam, kde se vůbec nějaké roráty konají.

Jenom čtyři ...

Jedna taková epizodka z dnešního dne.

Vhodné nebo nevhodné klima

Jezuita P. Jan Rybář, SJ publikoval 11. srpna zamyšlení ...

Improvizace o Nanebevstoupení

Jedna breviářová premiéra z minulého čtvrtka.

Básník s kytarou

Na dnešní den připadá výročí úmrtí Karla Kryla ...

Předpostní ...

Co mne tak napadlo u dnešních breviářových textů ...

Na začátek adventu ...

... aneb hrstka myšlenek na prahu nového církevního roku.

Podvečerní rozptýlení

Před pár týdny mi kamarád poslal CD ...

Co očekávám od nedělní homilie?

Narazil jsem na stránky P. Martina Sklenáře, kterého pamatuji ještě jako bohoslovce z dob, kdy jsem do pražského semináře jezdíval na duchovní obnovy. Na stránkách je dosti sympatická anketa, uvedená otázkou: Co očekáváte od nedělní homilie?

Latina ultima ...

Dnes jsme absolvovali poslední hodinu latiny před snad konečnou zkouškou. Na rozloučenou jsme dostali takovou drobnost ...

Kniha a zbraň

Od dětství jsem byl veden k úctě ke knihám. Úcta ke knihám, neřkuli k té Knize s velkým K - Bibli, není žel věcí všeobecně samozřejmou, a to dokonce ani u lidí, u kterých by se to tak nějak předpokládalo.

Mnich v dnešním světě

Probíhá nám rok zasvěceného života, a tak bych se připojil (možná trochu inspirován Michalem) pár poznámkami, které mi tak přicházejí na mysl. Pokusím se být stručný a srozumitelný.

Křížová cesta nečekaná ... pokračování

Trochu naváži na jeden ze svých předchozích článků. Též budu mluvit o cestě křížové, ovšem úplně jinak ...

Křížová cesta nečekaná ...

V dnešní době existuje pro pobožnosti křížové cesty celkem dost variant, a to dobrých variant. Má-li kdo dar slova, může eventuelně připravit texty vlastní. Někdy to ale může sklouznout k něčemu nečekanému ...

Postní trojčlenka

Za pár hodin začne Popeleční středou postní doba. Je však půst jen tradiční "dieta"?

"Všem jsem se stal vším."

Poznamenání výroční. Dnešního dne je to rok od smrti Mons. Josefa Stejskala, 15. infulovaného arciděkana hornopolického, čestného kanovníka litoměřické kapituly, a vzdor všem poctám velice pokorného a normálního člověka.