Benediktu XVI. jsou připsána slova o neznalosti, která je jedním z nejvážnějších problémů dnešní doby.

 


 

 Na slova o neznalosti jsem si vzpomněl nedávno při četbě tohoto článku. Autorka v něm vyjadřuje v kontextu nynější pandemické situace podiv nad tím, proč některé církve (v konkrétnosti některé místní církve pravoslavné plus jakási protestantská společenství) nerespektují protiepidemiová opatření. A budiž předesláno, že kritiku tohoto počínání nelze mít autorce za zlé. 

 Problémem onoho článku je něco jiného: pravoslavní a nekatolíci jsou zde postaveni do kontrapozice s papežem Františkem - ovšem tak, že to vyznívá, jako by ho měli poslouchat a neposlouchají ho. Pisatelka článku jako by nevěděla, že papež není jakousi všekřesťanskou autoritou. Nezodpovědné konání nic nemění na tom, že jak pravoslavní, tak protestanté mají své vlastní představené, a natvrdo řečeno: co si myslí papež, nebo co dělá papež jim může být zcela jedno. Bylo by krásné, kdyby všichni křesťané byli v jednom společenství, ale to je ideál, který je (i vlivem historického běhu událostí) nereálný. 

 Ostatně: rozhádanost a rozdělení křesťanů mezi sebou kritizuje už v časech prvotní církve svatý Pavel v 1. listě Korinťanům. 

 Druhým neštěstím článku je všeobecné používání slova "Mše" pro jakoukoliv bohoslužbu jakéhokoliv společenství. Jedná se o čistě katolický pojem - pomineme-li, že tento termín se užíval v rané době Československé církve (v prvních číslech Českého zápasu se lze občas setkat se souslovím, že v nové církvi se slouží "česká Mše svatá"), kde ale beztak časem vymizel. 

 Pro běžného člověka je to snad přehlédnutelné zevšeobecnění, ale myslím si, že když už se člověk rozhodne o něčem psát, měl by se s tím, o čem chce psát důkladně seznámit. V tomto případě by stačil i poměrně banální úkon: podívat se na Wikipedii, kde jsou názvy pro bohoslužby jednotlivých denominací celkem přehledně popsány. 

 Nedotaženost textu ani volná úvodní veršovánka o tom, jak se dostane "jednou lžící všem věřícím" nezachrání. 

 Nerad bych, aby tento text byl chápán jako nějaké "virtuální kopání" do osoby, která to napsala. To rozhodně v úmyslu nemám. Spíše je to "povzdech nad realitou", ve které jsou vypouštěny mezi lidi takto evidentně nedotažené věci. 

File:A Scottish Sacrament.jpg
Takto Mše nevypadá (obrázek převzat odtud coby public domain).

Poznámka na okraj: Nelze si dělat iluze o tom, jaké má "běžný český ateista" povědomí o náboženských reáliích, neřkuli o nějaké teologické problematice. Pro ilustraci nechť poslouží výňatek z diskuse pod prve odkazovaným článkem: Zde se objevil dotaz: "Co tedy pravoslavní nebo evangelíci v kostele při shromáždění dělají? Zkuste mi to coby ateistovi vysvětlit." - jednoduše lze říci: konají bohoslužbu (to je takové univerzální označení). Mše svatá je jedním z možných termínů, který se ale používá toliko v katolickém prostředí.