Další díl "časodčasníku" o zvonech a zvonicích, tentokráte z Rajhradic, vesnice nedaleko Rajhradu, kousek na jih od Brna. 


 Kaple je zasvěcena svaté Scholastice, rodné sestře sv. Benedikta. Jedná se o pseudobarokní, docela hezkou stavbu, která byla vysvěcena 25. 7. 1898 tehdejším rajhradskýn opatem, Benediktem Korčianem, OSB. V kapli jsou pravidelné bohoslužby (zpravidla každé úterý v 8 hodin ráno). 

 V průčelní věžičce kaple se nachází trojice zvonů. Dva z nich se jmenují Benedikt a Scholastika. Vzhledem ke stísněnému prostoru zvonice se nepodařilo nafotit všechny zvony. Všechny tři ale zaznívají na níže přiloženém videu z vyzvánění před Mší svatou.

 Fotodokumentace (z 6. 11. 2018): 

Videosekvence ze zvonění: 

videonaweb.AVI