Radio Proglas přineslo v nedávné době sérii sedmi rozhovorů s teologem Ctiradem Václavem Pospíšilem, a to na téma života a díla Tomáše Garrigua Masaryka.


 Téma TGM je pro někoho možná provokativní, však s tím počítá už sám název série rozhovorů: Masaryk iritující a fascinující. Domnívám se, že tato série (7x cca 30 minut) rozhodně stojí za to, aby byla vyslechnuta. Už proto, že tak trochu provokuje, a tedy - nutí myslet. Pro někoho samo takové téma může být docela "výbušné". V každém případě lze říci, že prof. Pospíšil tak nějak pokračuje v tom, co začal již kolem roku 2015, kdy ve své knize Husovská dilemata nabídl jiný, než obvyklý pohled na jinou pozoruhodnou a provokující postavu českých dějin - Jana Husa, vycházeje v tom z díla belgického benediktina Paula de Vooghta (o kterém jsem tu před jistou dobou též psal). Opět nabézí možná pro někoho netypické náhledy. 

1. díl: Glorifikace, rozpaky i nenávist k Tomáši G. Masarykovi

2. díl: Filosofické a teologické názory Tomáše G. Masaryka 

3. díl: TGM - muž před Hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík od církve 

4. díl: Jak chápal Tomáš G. Masaryk Boha, Ježíše Krista a církev

5. díl: Životní příběh Tomáše G. Masaryka - jeho univerzitní působení 

6. díl: Životní příběh Tomáše G. Masaryka - devadesátá léta předminulého století

7. díl: Životní příběh Tomáše G. Masaryka do roku 1918