Co tak z člověka vypadne, když je mu dopomoženo inspirací.


 Být v lese sám

 tak jak to znám

 ze svých mladších let.

Toulat se v stromoví

a nechat cokoli 

za sebou - mimo sebe.

Není však co bylo, 

a jen z toho zbylo

vzpomínat na ty doby. 

Co město uchvátí,

málokdy zas vrátí.

Zbudou jen vzpomínky na minulo.

Na doby dřívější

o mnoho klidnější,

na vísku moravskou a čerstvý luft.