Jaký je vlastně rozdíl mezi mnichem a řeholníkem? Jsou to synonyma? Pro řadu lidí jistě ano. Ovšem, dojmy a pojmy jsou dvě různé věci. 


 Před časem jsem narazil na tuto pozvánku: Karmelitáni ve Slaném nabízejí život mnicha na zkoušku. Nevím, zda je tu dobře použita terminologie, ovšem tím rozhodně do bratrů karmelitánů nechci nikterak kopat. Na druhou stranu: kdysi jsem četl článek, který mluvil jako o mniších dokonce o jezuitech. Někdo prostě nezná rozdíly v těchto dvou pojmech. Kdo je mnich a kdo je řeholník. Existuje na to poměrně jednoduchá rozeznávací metoda. Stačí se trochu zajímat o to, jakou formu mají sliby v tom kterém řádu. Kdo skládá onu klasickou "slibovou trojčlenku" - chudobu, čistotu, poslušnost + možná nějaký dodatkový slib k tomu (například Milosrdní bratři slib hospitality), to je řeholník či řeholnice. Nikoliv mnich či mniška. K tomuto tématu jsem objevil i docela jasné video - nelekejte se slovenštiny :-)