Nějakých pět let se vrtám v našem rodokmenu, a před pár dny jsem se dopracoval ke kurioznímu zjištění, které mne velmi potěšilo, i když se týká velmi vzdáleného příbuzenstva. Jak praví klasik: "Ale do rodiny to je."


File:Josef Samsour (1870-1930).jpeg

 (obrázek převzat odtud)

 Totiž: moje rodina je takové mé oblíbené téma k bádání. Systematičtěji jsem se k tomu dostal někdy v roce 2012 a napsal e-mail na farní úřad do Radostína nad Oslavou, do farnosti, ze které pocházel můj praděda. Dorazila mi "informační smršť", protože matrika obsahovala tři rody téhož jména v jedné farnosti, mezi nimiž ale nebyla prokázána příbuznost. Nakonec jsem se na základě dalšího probírání těchto materiálů dopracoval k tomu, že ti moji budou jistotně ti a ti. Pak stačilo "jet" po čísle chalupy. Moc jsem si tehdy nepomohl, zarazil jsem se na roce 1866, což není žádná sláva. 

 Nicméně s tím souvisela informace, kterou jsem považoval původně za zcela běžnou. V rodokmenu se vyskytlo přijmení Samsour. Dcera z této rodiny se přivdala do Suků, vsi, která kdysi vznikla parcelací někdejší grangie žďárských cisterciáků.  Běžnou zůstala tato informace do chvíle, kdy jsem zjistil, že existoval jistý Mons. ThDr. Josef Samsour - a narozený ve Vatíně, což je se Suky stejná farnost - Obyčtov. Zde zablikala v mozku pomyslná kontrolka, ale zatím jenom zablikala. Až před pár dny mi můj kamarád (orientující se v genealogii znatelně lépe, než má maličkost) potvrdil, že je zde příbuznost. Sice hodně vzdálená, pro kterou ve vztahu ke mně snad ani neexistuje pojmenování, ale - je tam. Takže mám v (hodně široké) rodině prokazatelně alespoň jednoho kněze. Takové malé letní potěšení to pro mne je.

 A kdože to onen kněz byl? To lze čísti zde. Působil v brněnském kněžském semináři, a co mne zaujalo je ta skutečnost, že (soudě dle jeho publikovaných prací) mne během studia nějak více zaujmuly (dříve, než jsem tušil, že nějaký Josef Samsour vůbec existoval) právě ty obory, kterým se on věnoval. Patrologie, k tomu trošku dogmatiky a církevních dějin. Ostatně: jeho práce jsou dostupné i na internetu:

 Tož i takových věcí se lze dopátrat v rodokmenu. Dnes je to 147 let, co se Mons. ThDr. Josef Samsour narodil.