"Ó vskutku blažená noc,
která jediná směla znát čas i hodinu,
kdy Kristus vstal z říše zemřelých.
To je ta noc, 
o které je psáno:
'Noc jako den se rozjasní'
a 'Noc je mým světlem ve všech
mých radostech.'"

Přátelé, kamarádi, ze srdce Vám přeji požehnané Velikonoce.