Vejšplechty studenta teologie.

Proto snaž se každý

1. 12. 2016 15:53
Rubrika: Poznamenání

... abys Krista znal. - slova z jedné ze slok písně "V čem je základ věčné spásy zjevil lidem Kristus sám", která se zpívala v dnešních rorátech. Tedy alespoň tam, kde používají rorátníky Dobroslava Orla, a tam, kde se vůbec nějaké roráty konají.


 Na roráty (ty "orlovské") se vždycky těším. A přiznávám, že takové "Děkujeme, ó Bože náš" (což je závěrečná rorátní píseň vždy obden) si kolikrát pobrukuji i během roku, vždy tak nějak po ránu, protože je to píseň, která - jednoduše řečeno - děkuje Bohu za nový den a za to, že noc proběhla v klidu. 

 Ale - když se dnes ráno zpívalo právě ono "V čem je základ věčné spásy zjevil lidem Kristus sám" (zpěv k přijímání čtvrtečních rorátů, poslechnout lze zde), vzpomněl jsem si na takový příběh, který jsem kdysi slyšel. Je z kategorie takových těch "příběhů z čekání u nebeské brány". Tak tedy:

U nebeské brány se sešli doktor teologie, farář z jakéhosi městečka a vesnická babička. Ano, byli to zemřelí, co čekali na přijetí do věčné radosti.

Brána se otevřela, předstoupil před ní doktor teologie. Odkudsi zpoza brány se ozvalo: "Můžeš vejít, ale napřed odpověz na jednoduchou otázku: Znáš Krista?" Doktor teologie si odkašlal a odvětil: "Samozřejmě, vždyť jsem měl doktorát z Christologie a mojí nejmilejší četbou byl Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera." - odpověď tázajícímu se nedostačovala, nicméně nakonec milého ThDr. pustil dovnitř. 

Před bránu předstoupil farář z městečka. Onen 'kdosi' za bránou se opět tázal: "Znáš Krista?" - farář odpověděl: "Samozřejmě, vždyť jsem mu zasvětil celý svůj život." - tázající opět nebyl spokojen, nicméně poté, co pana faráře trochu vydusil, pustil do věčné radosti i jeho. 

Poslední předstoupila babička. Hlas zpoza dveří se opět zeptal: "Znáš Krista?" - babičce se rozzářila tvář a řekla: "To víš, Pane Ježíši, že tě poznávám." 

 

Sdílet

Komentáře

suposlav Tak představil se nám Kristus jako předmět studia, dále Kristus jako zaměstnavatel a naposledy Kristus jako přítel. A smyslem textu patrně bude motivace k vnitřnímu životu, ke kontemplaci, aby se Kristus opravdu stal naším přítelem - a to může být jak pro teology, tak pro faráře i pro obyčejné věřící. Osobně se mi jeví, že pro většinu křesťanů je zaměstnavatelem, neb na všech možných vysoko a středo-školských "spolčích" se řeší otázky vhodné pro náboženství 2. stupně ZŠ + zplodiny typu "je-li antikoncepce lehký či těžký hřích" etc... namísto aby se uvádělo do sv. Bonaventury či sv. Jana od Kříže a formovalo se k hlubšímu vnitřnímu životu. Ale je to jen můj pohled...

dromedar Představil se nám Kristus odstupňovaně náročný podle hesla "kdo mnoho přijal, od toho se mnoho očekává". To je můj pohled.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz