Vejšplechty studenta teologie.

Vhodné nebo nevhodné klima

15. 8. 2016 10:48
Rubrika: Poznamenání | Štítky: polemika , P. Jan Rybář SJ

 Jezuita P. Jan Rybář, SJ publikoval 11. srpna zamyšlení ...


¨... nadepsané "Nevhodné klima" (přečíst možno ZDE). A po jeho přečtení mi bylo celkem smutno. Protože s otcem Janem jsem přicházel cca před deseti lety čas od času do kontaktu, neboť vypomáhal a snad dodnes vypomáhá v jedné farnosti, kam jsem z jistých důvodů v určitých periodách jezdíval. A nyní mne tento jeho článek celkem překvapil. Protože mi přijde zkratkovitý, zjednodušující a jeho vyznění ne zrovna šťastné. 

 Prý máme v Církvi "mnoho tisíc doktorů teologie" z nichž "téměř 80 procent jsou doktoři církevního práva." A následující text se stává jakýmsi povzdechem nad tím, jak "Každý kněz vlastní Kodex církevního práva a skrze tento Kodex se dívá na každého příchozího." - jako by právo samotné bylo něčím špatným. Navíc bych byl opatrný s tvrzeními, že "Každý dělá to nebo ono." Pár těch doktorů církevního práva jsem měl možnost poznat. Z toho jeden mne aktuálně učí, druhý je můj zpovědník. A nejen tyto dva. Nevím z čeho vychází P. Jan ve svém textu, ale já jsem ty církevní právníky (jejichž profesní služby jsem, Bohu díky, dosud nepotřeboval) zažil poněkud jinak. Jako lidi přátelské a - se smyslem pro humor. Jistě, že tuto svou zkušenost nemohu generalizovat. Ale stejně tak by ji neměl generalizovat nikdo jiný. Všichni jsme lidé se spoustou kladů i záporů. 

 "Co říkal Ježíš učitelům a vykladačům zákona? Je v naší církvi klima pro stavbu Bran milosrdenství?" ptá se autor v posledním odstavci článečku. Ano, říká jim "Běda vám ..." ale také těm ostatním říká cosi. A sice třeba: "Jdi a už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího." (Jan 5,14). Bůh je - jak snad známo - mimo jiné také nejvýš spravedlivý. 

 Přijde mi tedy nešťastné dívat se na právo (ať světské, ať církevní) jenom špatně. Je třeba si uvědomit, že třeba i Desatero je svého druhu - právní předpis. 

 

Sdílet

Komentáře

HelenaH Jenže pokud je církev tou která třeba v případě toho jikuova známého vydává soudní rozhodnutí, pak očekávání, že rozhodne spravedlivě, je pochopitelné.

RomanS Že rozhodne spravedlivě, je naprosto očekáváníhodné. Ale copak my víme, že ten soud rozhodl nespravedlivě? Jako nespravedlivé to zakoušel onen muž, který byl přesvědčen, že manželství bylo platné. Pro soud byla podstatná data (výpovědi svědků, příp. znalecké posudky apod.), z kterých vycházel. Pokud existovala zneplatňující příčina, potom rozhodl spravedlivě. Je i možnost, že příčina byla zkamuflována, ale za to nenese vinu soud, ale ti, kteří podváděli.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz