Kostel svatého Jakuba na Kvítkově u České Lípy je barokní novostavba z 18. století. Věnujme trochu pozornosti tomu, co jest zavěšeno v jeho průčelní věží.


  Kvítkovský kostel postavil zřejmě pražský architekt a stavitel Václav Špaček někdy v rozmezí 20. a 40. let 18. století. Na jeho místě stával kostel už v gotické době, jeho podobu však neznáme. Současný kostel je jednolodní stavba se zúženým presbytářem, uzavřeným do mělkého oválu. Jeho architektura není příliš monumentální, je jaksi lidsky vlídná. 

 Průčelní věž nemá nic takového, jako v jiných kostelích většinou bývá tzv. "zvonové patro". Do věže samotné je poměrně komplikovaný přístup přes kostelní kruchtu po schodech na půdu a pak je třeba se proplést mezi trámy. Jediný zvon kvítkovského kostela je zavěšen v konstrukci nad schody do věžní báně. Když se zvoní, musí zvoník stát přímo na schodech. Zvon je na boku věže a při zvonění má výkyv z věže ven otevřeným okénkem s půlkruhovým závěrem. 

 Zvon samotný je barokní, zdobený ornamentálními pásy a nese nápisovou kartuši. Je zřejmě pootočen, protože kartuše je obrácena směrem do konstrukce závěsu. Z toho důvodu se nápis v kartuši nedá z prostoru věže vůbec přečíst. 

 Zvoní se pouze při pohřbech během průvodu z kostela na hřbitov. 

Fotodokumentace z 30. července 2016: 

Věž samotná

 Pohled zvenčí na zvonovou stolici.