Na dnešní den připadá výročí úmrtí Karla Kryla ... 


 Bylo by omezující vidět Kryla pouze jako kritika dění v Československu před rokem 1989, byť nejznámější jsou asi přece jen jeho písně, reagující na onu dobu. Nelze ovšem přehlížet další rozměry jeho osobnosti. Kryl jako básník, jako komentátor a 'tepatel' nešvarů v každé době, bez ohledu na to, kdo je jejich původcem. A také - Kryl jako katolík, i když pro někoho možná poněkud alternativní, nespadající do škatulky "katolík obecný - římský". 

 Pro zájemce o nějaký delší text odkazuji na článek jednoho ze signálních autorů