Když hloubám v starostech, 
pomáhej mi, Pane. 

Když vzdychám a soužím se, 
pozvedej mne, Pane.

Když nevím kudy kam, 
veď mne Ty sám, Pane. 

Když jdu tímto světem, 
buď se mnou, Pane. 

(sv. Augustin z Hippo)