Před pár týdny mi kamarád poslal CD ... 


 A na CD byla - Operetta jocosa de Picorum captura od oseckého cisterciáka s velice zajímavou předklášterní minulostí (původně byl vojákem a kvůli vstupu do kláštera zrušil své zasnoubení), Jáchyma Antonína Crona. Ten dílko koncipoval od začátku jako určené k zábavě spolubratrů během rekreace. 

 Dílko, pojednávající odlehčenou formou o lovu datlů a mimo jiné oslavující krásy přírody mi rozhodně přispělo ke krásnému prožití podvečera (jaké štěstí, jen tak se zastavit a moci se potěšit krásou hudby). Mimo jiné i Cronovým svérázným humorem, i když nevím, zda ve skladbách sem-tam přítomné nápodoby zvířecích zvuků jsou již jeho dílem, nebo až přídavkem ze soukromé píle interpretů. 

 Operettu napsal Cron kolem roku 1782, což je rok, kdy přijal kněžské svěcení. Jen mne tak napadá: Co by asi na podkrušnohorskou krajinu (kterou v díle opěvuje) řekl, kdyby ji viděl v dnešní podobě?