Narazil jsem na stránky P. Martina Sklenáře, kterého pamatuji ještě jako bohoslovce z dob, kdy jsem do pražského semináře jezdíval na duchovní obnovy. Na stránkách je dosti sympatická anketa, uvedená otázkou: Co očekáváte od nedělní homilie?


 Dotyčná anketa nabízí možnosti: Výklad úryvku, Aktualizaci Božího slova, Povzbuzení, Jednoduchost, Převyprávění textu, Odpověď na konkrétní otázky k textu, Potěšení nebo něco jiného. 

 Otázku homilie řeší různí kněží různě. Říci něco, co je více či méně k věci, reprodukovat předpřipravený text vlastní či převzatý, a podobně. Někdo je dokonce schopen homilii "vyřešit" tím, že reprodukuje třeba nějakou aktuální papežskou encykliku, nebo dokonce zprávy z Medjugorje. 

 Vraťme se ale k té anketě. 

 Měl-li bych odpovědět za sebe, asi bych od nedělní homilie neočekával ani jednu sólovou možnost z nabídky. Očekával bych zřejmě kombinaci prvních dvou možností - tedy výklad (exegezi) úryvku, spojenou s určitou aktualizací pro dnešek. A troška povzbuzení by také nebyla marná. Samozřejmě, že s kázáním více či méně souvisí všechny nabízené anketní možnosti. Existuje určité doporučení, aby homilie souvisela s textem čtených perikop, ovšem přesah do dnešních poměrů a navrch nějaké to povzbuzení také není k zahození.