Dnes jsme absolvovali poslední hodinu latiny před snad konečnou zkouškou. Na rozloučenou jsme dostali takovou drobnost ...


 Dva roky uplynuly a zanedlouho nás, studenty teologie, čeká závěrečka z latinského jazyka. Dnes tedy byla jakási rozlučka s tímto předmětem, který nám měl ozřejmit taje jazyka - mateřštiny církve a de facto celé západní civilizace. Každý jsme od vyučující dostali obrázek čtveřice jedoucí na čtyřbicyklu, kterému ovšem přední kolo chybí. A k tomu komentář: Jako ti jezdci bez předního kola, přesně tak je to s teology, když neznají latinu. 

 Hluboká pravda.