Probíhá nám rok zasvěceného života, a tak bych se připojil (možná trochu inspirován Michalem) pár poznámkami, které mi tak přicházejí na mysl. Pokusím se být stručný a srozumitelný. 


 Z několika stran jsem se setkal kdysi s názorem: "Co nějaký mniši zavřený v klášteře, dneska je potřeba něco jinýho." (obvykle pak následovalo velebení salesiánů či jim podobných řeholních společností - nic proti nim). Mám za to, že jeden z rozměrů známého hesla "jednota v různosti" je určitá pestrost pomyslné palety řeholního života. Pestrost, která nejde proti sobě navzájem, ale která se vzájemně doplňuje. A tak má svůj význam i kontemplativní komunita. I když se může lidem "zvenčí" zdát, že modlitba je nuda, a že je potřeba nějaká "pořádná akce". I já jsem před x lety měl o životě kontemplativních komunit všelijaké představy. Ovšem jen do doby, než jsem pár mnichů poznal osobně. 

 Význam mají i ty klauzurované sestry, do kterých se někdy krátkozrace kope stylem "Čím jste prospěšné společnosti?", tak mají svůj význam i kartuziáni, kamaldulové, cisterciáci, benediktini, a co vůbec zvládne člověk vyjmenovat kontemplativních společenství. Měřeno "pohledem omezeným na vlastní rybník" se může jejich život někomu jevit jako zašívárna před světem. Jednoduché pohledy na věc však nemusí být vždy ty jediné správné. 

 Před časem mi můj známý, člen benediktinského řádu, popisoval, jak jej nějaký akční jedinec vybízel ať zanechá modlitby v chóru a raději jde "evangelizovat" mezi lidi. Onen benediktin však celou věc stručně shrnul: "Bez modlitby, bez našeho vlastního zakotvení v Bohu je nám veškerý aktivismus nebo nějaká evangelizace na nic." - modlitba je prostě základ. Ať si kdo chce co chce říká. To je jisté, troufám si říci. 

 Svůj význam tedy kontemplativní komunity mají, a proto je škoda každé, která zanikne. Proto je mi například líto, že v litoměřické diecézi již nefunguje cisterciácké opatství v Oseku atd. Nezbývá tedy, než prosit Pána žně, aby na svou žeň poslal "dělníky modlitby". Nedávno jsem slyšel myšlenku - opět je jejím autorem benediktin - která stojí za zmínění:

 "S mnichy je to jako se solí, nemusí jich být zrovna zástupy, ale musí svému okolí dodávat nějakou chuť."