Malá inspirace pro nadcházející svatopostní období. 


 Pane a Vládce mého života, odežen ode mne ducha lenivosti, mocichtivosti a prázdných řečí. (velká poklona)

 Daruj mne, tvému služebníku, ducha čistoty, pokory a lásky. (velká poklona)

 Ano, Pane a Králi, daruj mi vidět vlastní hříchy a neodsuzovat svého bratra, neboť ty jsi požehnaný na věky věkův. Amen. (velká poklona)

 Bože, bud milostiv mě hříšnému. Bože, očisti moje hříchy a smiluj se nade mnou. Nesčetné jsou mé hříchy, Pane, odpusť mi. (opakuje se 4x) 

 Poté se celá modlitba opakuje v celku, s jednou velkou poklonou na závěr. Velká poklona (východokřesťanská terminologie také používá označení zemní poklona) znamená padnutí tváří k zemi, s rukama roztaženýma do kříže - na křesťanském západě se tomu říká prostrace. Bez roztažení rukou do kříže ji lze vidět na začátku velkopátečních obřadů, či při udílení kněžského či biskupského svěcení.