Dnešní svátek (některé řády jej slaví jako slavnost) má ve své liturgii zpěv, který se dnes až tak moc nezná. Ti, kdo se modlí breviář včetně matutina, budou o něm mít snad jakési povědomí. Používá se totiž právě v matutinu jako hymnus.


 Lze zpívat na melodii Kriste Králi dárce spásy (v kancionále č. 318). 

 Pověz, starče Simeone, 
koho neseš na rukou
v svatém chrámě na Sioně
s radostí tak velikou. 

 Samo nebe otevřeno
Boží Slovo přichází, 
jak světu kdys zaslíbeno,
Nový zákon nadchází. 

 Spasitele spatřiv svého,
Otcovo Slovo věčné, 
Syna z Panny zrozeného,
umřít můžeš konečně. 

 Pojďme též my s chvalozpěvem 
Mesiáše vítejme
sebe Bohu dejme věnem, 
jemu díky vzdávejme. 

 Uč nás čekat příchod Páně, 
Matko Slova, při nás stůj, 
uč nás Starci, vdově Anně
připodobnit život svůj.