Komplex kláštera augustiniánů eremitů s kostelem Všech svatých byl postaven v České Lípě v 17. a 18. století, kostel samotný se začal budovat v roce 1627, k vysvěcení však došlo až o 80 let později, 1. listopadu 1707 (světitelem byl augustiniánský provinciál, P. Pelikán). Kostel byl v roce 1927 povýšen na basiliku minor. 

 Presbytář basiliky je orientován k jihu, a na východní straně k němu přiléhá věž. V jejím zvonovém patře byly původně zavěšeny tři zvony. V období mezi světovými válkami byly převedeny na elektrický pohon. Všechny zvony vzaly za své při rekvizici za 2. světové války. 

 V záznamech se mi podařilo dohledat pouze údaj o tom, že 29. dubna 1942 byl zrekvírován z věže augustiniánského kostela zvon kategorie B, vážící 45 kg, a že byl následně uložen v "Kaiserhüttenwerke" ve vestfálském městě Lünen. Zde jeho stopa končí. O osudu dvou dalších zvonů není známo vůbec nic. 

 Basilika Všech svatých je dnes hlavním českolipským kostelem, a je poněkud paradoxní, že jako jediný kostel ve městě nemá ve své věži ani jeden zvon. 

Fotodokumentace: 

____________________________________________________________

Aktualizace: V měsíci listopadu roku 2017 byl do věže zavěšen zvon, který českolipské basilice věnovala farnost Bělá pod Bezdězem (pro kterou byl pořízen a až později bylo zjištěno, že se do tamní zvonové sestavy nehodí). Zvon sám pochází z Michalovic u Mladé Boleslavi, kde byl původně pořízen pro tamní kostel sv. archanděla Michaela. Ulit byl v roce 1521 a váží 702 kg.