Václavický kostel má dlouhou a bohatou historii. Na místě samostatné zvonice prý už v 10. století stávala strážní věž. V pozdější době i sám kostel měl v případě potřeby určitou obrannou funkci. 
 Ve zvonici se zde nacházejí dva zvony: 
- větší, vážící 572 kg, se spodním průměrem 105 cm 
- menší, vážící 228 kg, se spodním průměrem 82 cm 

 Fotodokumentace (13/7 2013) : 


Kostel se zvonicí. 


Větší zvon (u koruny rozeznatelné vročení MCCCCC) 


Menší zvon.