Kostel sv. Máří Magdaleny v Holanech na Českolipsku se poprvé připomíná již ve 14. století, jeho současná podoba je pak výsledkem přestavby z r. 1789. Ve věži nad vstupním průčelím jsou dva historické zvony, které pro svou hodnotu unikly za 2. světové války rekvizicím. Smím-li použít svého odhadu, pocházejí ze 16. století (faktických dat se mi nepovedlo dopátrat).
Zvony mají velice pěkný zvuk, na menší zvon odbíjejí hodiny. Na zvony se jinak zvoní pouze příležitostně (při úmrtí někoho z farníků, nebo o poutní slavnosti), vždy ale ručně.

Fotodokumentace (z 22. 7. 2011):


KostelVelký zvon


Menší zvon


Velký zvon zvrchu