Kostel sv. Václava v Deštné, nedaleko městečka Dubá na Českolipsku, pochází již z doby před r. 1230. Šlo původně o malou venkovskou sakrální stavbu, která byla v době baroka přestavěna - byla změněna celková orientace kostela, původní apsida /presbytář/ se stala jakousi výklenkovou boční kaplí, presbytář byl zbudován úplně nový, orientovaný k jihu, lóď byla rozšířena směrem severním. Z románské stavby však zůstala v prakticky intaktním stavu zachována věž a již zmíněná apsida. 
Ve druhé polovici 20. století kostel zchátral. Péčí Mgr. Milana Mordačika, trvalého jáhna z děkanství v Dubé, byl v letech 2009-2010 rekonstruován, a 4. října 2010 jej znovu vysvětil litoměřický biskup, Mons. Baxant. V letním období (květen-říjen) je v kostele jednou měsíčně Mše svatá, nebo bohoslužba slova.
Dnes nejsou na deštenské kostelní věži žádné zvony. Jediný, malý zvon, visí v sanktusníku nad presbytářem. Pochází z r. 1709, r. 1909 pukl, a r. 1911 byl přelit. Mohl jsem jej vyfotografovat pouze na velké přiblížení z vnějšku kostela, proto se omlouvám za sníženou kvalitu fotky. Zvon se zdá být poněkud nachýlen k jedné straně výkyvu. Zvoní příležitostně před bohoslužbami (ondy jsem naň zazvonil ještě k proměňování).


Kostel celkově.


Velká věž a sanktusník.


Zvon v sanktusníku.