Kravařský kostel Narození Panny Marie je barokní stavba s později přistavěnou věží. Kostel je barokní, věž má gotizující podobu z 19. století. Jako celek ale kostel a věž nepůsobí nesourodě. Na pravé straně věže je přístavěk s točitým schodištěm, vedoucím do patra nad průchod do kostela. Z tohoto patra pak vedou při zdi schody do zvonicového patra.
Ve zvonové stolici jsou zavěšeny dva zvony. Jsou litinové a zrezavělé, zřejmě poválečná náhrada. Kruhový tvar hlavic zvonů odpovídá 1. půlce 20. století.
Zvuk však mají hezký. Když se postavíme ke zvukovému oknu směrem do náměstí, tak zvon napravo je větší, jsou k němu potřeba dva zvoníci, jinak bije pouze k jedné straně. Zvon nalevo je menší, a stačí na něj jeden zvoník. 
Pamětníci praví, že P. Jan Křížek SDB, někdejší zdejší duchovní správce, dokázal zvonit na oba najednou. Vzhledem k potřebě dvou "běžných" zvoníků na větší zvon, je to úctyhodné.
Zvony jsou používány pouze příležitostně. Zvoní se ve velké svátky - Vánoce, Velikonoce, Seslání Ducha svatého, patrocinium. Jinak se zvoní pouze malým zvonem, když někdo zemře.

Fotodokumentace (z 8. května 2010) :


Malý zvon.


Velký zvon.