Dnešní jestřebský kostel byl vystavěn v 90. letech 18. století jako náhrada za původní kostel, který vyhořel za třicetileté války, následkem čehož farnost de facto zanikla. V mezidobí do stavby nového kostela, sloužila obyvatelům provizorní dřevěná kaple, kam docházeli sloužit bohoslužby kaplani z nedalekých Pavlovic (dnes jsou Pavlovice pro změnu administrovány z Jestřebí). Světitelem kostela byl P. Wenzel Hocke, arciděkan z Horní Police, známý v literatuře jako "Hockewanzel", prvním farářem po obnově duchovní správy v Jestřebí byl P. Florian Knobloch.
Kostel nikdy neměl věž, měl pouze sanktusník. Původní zvony byly žel zrekvírovány. Dnes zde visí dva zvony, jeden (zřejmě ten větší) byl zachráněn ze zdevastovaného kostela v Drchlavě, druhý zvon pochází z kostelíka Nejsvětější Trojice v Hostíkovicích (v době zavěšení zvonů v Jestřebí nebyl již hostíkovický kostelík používán, bohoslužby v něm obnovil až P. Josef Rousek v r. 2008).
Omluvte prosím, že nemám nafoceny oba zvony. Do sanktusníku je dost komplikovaný přístup, takže jsem rád že se povedla alesponˇ jedna fotka.
V současnosti se zvoní pouze velkým zvonem, a to každou neděli a svátek před Mší svatou.

Fotodokumentace (z 8. 5. 2010) :