Obec Zahrádky (pův. Mnichov) ležela dříve rozložena kol kolem kostela sv. Barbory, vesnice byla za třicetileté války srovnána se zemí a zůstal stát pouze kostel (vůbec první zmínka o kostele na současném místě je z roku 1345). Nová obec byla (poněkud nelogicky) vystavěna dosti daleko od kostela, s nímž ji spojuje dodnes stromová alej. Kostel je stavba ve stylu přechodu renesance a baroka. Zvonice je samostatná patrová stavba prosté konstrukce. Ve vztahu ke kostelu má nezvyklé umístění, a mezi ní a kostelem je pouze něco málo přes metr široká ulička.
Ve zvonové stolici jsou zavěšeny dva zvony. Zvon od schodiště nalevo je o něco málo menší a lehčí na "houpání". Zvon vpravo je větší. Je potřeba, aby každý zvon měl svého zvoníka, ač dle sdělení jisté paní, která zde vykonávala v minulosti zvonickou službu, je možné, aby oba zvony utáhl jeden člověk.
Co se datace týče, zvony byly nejspíš ulity v Chomutově ve zvonařské dílně Richarda Herolda. Říkám "nejspíš", neb nápisy na zvonech sice jsou, ale jsou ve vyšších polohách a z podlahy zvonice téměř nečitelné.

Fotodokumentace (duben 2009) :


Malý zvon.


Velký zvon.

zahradky-maly zvon.AVI - video ze zvonění menším zvonem (21. 1. 2010)