Původně gotický kostel, vybudovaný katolíky, v 16. století zabrán luterány, po r. 1620 opět katolický, v současné podobě barokní ze začátku 18. století. Orientován k východu. Věž vybudována až v 19. století nad jižním přístavkem, obsahovala původně zachráněné zvony z vyhořelého děkanského kostela sv. apoštolů Petra a Pavla (stával na dnešním Škroupově náměstí). Tyto zvony byly rekvírovány za 2. světové války. V té době byl zničen největší kostelní zvon, po němž je dodnes na zvonici dochován "houpací systém" a zvonové srdce. Dnešní zvony jsou zřejmě přivezeny až po 2. světové válce odkudsi - jsou totiž historické, ale nemají historické hlavice - ty jsou suplovány traverzami, jediný zvon s klasickou hlavicí ze dřeva je od J. Pricqueye z 18. století. Ten je také asi nejcennější a také nejhůře přístupný.